ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า.นำเสนอผลงานวิชาการ

มหกรรมวิชาการจังหวัดอำนาจเจริญ     วันที่ 29  สิงหาคม  2556
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ
 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสาธารณสุขปทุมราชวงศา  ที่แสดงความเป็นองค์กรแห่งการมีเหตุมีผล
ใช้กระบวนการทางวิชาการในการพัฒนางานสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน สิ่งที่แสดงให้ชาวสาธารณสุชจังหวัดอำนาจเจริญได้เห็น  จากผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานนี้  ชาวสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา เป็นหน่ยวงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการมากที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ
                                             ประเภท Oral Presentation
 อ.ปทุมราชวงศา  นำเสนอ 5 เรื่อง  จากทั้งหมด  11 เรื่อง (ร้อยละ 45)
ประเภท Poster Presentation 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและการฟื้นฟู
 อ.ปทุมราชวงศา  นำเสนอ 6 เรื่อง  จากทั้งหมด  16 เรื่อง (ร้อยละ 37)
*ลองเปรียบเทียบกับอำเภออื่น ๆ ทั้ง 7 อำเภอ 8 หน่วยงาน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ลองดูนะครับ
*สัดส่วนของหน่วยงาน นำเสนอ 9 แห่ง จาก 12 แห่ง (ร้อยละ 75)
รพ.สต.หนองข่า
ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น