ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า ขอแสดงความยินดีกับกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพตำบลนาป่าแซง

ขอแสดงความยินดีกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่  ได้ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุข เท่าทันการปฎิรูประบบสุขภาพ
จนผลงานได้ประจักษ์  สู่สาธารณชน  รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ช่วยการันตี  ว่าทีมงานตำบลนาป่แซงได้ร่วมแรงร่วมใจ  ทุ่มเทให้สุขภาพคนนาป่าแซง  ได้เป็นตำบลจัดการสุขภาพอย่างแท้จริง
รพ.สต.หนองข่า แสดงความยินดี จากใจจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น