ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า.นำเสนอผลงานวิชาการ

มหกรรมวิชาการจังหวัดอำนาจเจริญ     วันที่ 29  สิงหาคม  2556
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ
 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสาธารณสุขปทุมราชวงศา  ที่แสดงความเป็นองค์กรแห่งการมีเหตุมีผล