ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า..ยินดีต้อนรับ...

มาตรฐานสุขศึกษา

แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษ

               เบื้องต้นขอเรียนว่า  องค์ประกอบทั้ง ๑๐ องค์  มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ทั้ง ๑๐ องค์ มีจุดเริ่มต้นและลงท้ายตามขั้นตอน  กระบวนการสุขศึกษา
               ผมมีแนวทางจากการค้นหาด้วยตนเอง  แล้วแต่จะหามาได้ แล้วมาเกี่ยวร้อยเข้ากัน แต่คงไม่สวยงามตามหลักการเท่าไหร่ เพราะคิดเอง ทำเอง ท้อเอง  แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าถอยไม่ได้
  กว่าจะถึงบางอ้อ  ก็วันรับการประเมินภายนอก  จาก สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (อดีต คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหาสารคาม) และคณะกรรมการประเมิน อีกท่านที่ให้แนวทางการดำเนินงานด้วยการชี้แจงอย่างละเอียด  คือ อ.ทองสุข โพนเงิน จาก สสจ.ร้อยเอ็ด  ได้ฝากแนวทางการดำเนินงานของ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มาให้พี่น้องชาว  สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา  ได้ศึกษาเป็นแนวทาง ครับ
มาดูกันว่า ร้อยเอ็ดเขามีของดี อะไร
                 ฝากไว้ให้ดู
           1. รายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ฯ (Download)**ขึ้นให้ใหม่..(ซ้ำกัน)
           2. รายละเอียดการให้คะแนนของคณะกรรมการ (Download)
           3. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมใน เวปไซด์  กองสุขศึกษา (Download)

  ลองดู  หวังว่าจะมีทางเดินที่ดีกว่า  ขอให้เดินไปให้ถึงจุดหมาย...อย่างภาคภูมิ

ด้วยความปรารถนาดีจาก  .... รพ.สต.หนองข่า
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น